Bronze Drinking Horn Terminals from Kašučiai Cemetery in the Western Lithuania as a Part of Lively Connections between Southern Curonia and Central Scandinavia

Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej, Tom 6 (47), Numer B (2004/2005) s. 13-21
Audrone Bliujienė, Donatas Butkus

 

do góry