"Udział polskich feudałów w planach rozbioru Polski na tle ich dążeń odśrodkowych”, K. Pieradzka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego : Historia”, nr 1 ; "Arcybiskup Mikołaj Trąba”, T. Silnicki, Warszawa 1954 ; "Paweł Włodkowic”, T. Brzostowski, Warszawa 1954 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 11, Numer 1 (1956) s. 133-138
Anna Lipska , Krystyna Pieradzka (aut. dzieła rec.), T. Silnicki (aut. dzieła rec.), T. Brzostowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry