"Przekształcanie praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku”, K. Orzechowski, „Czasopismo Prawno-Historyczne” R. VI : 1954, nr 1 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 10, Numer 3 (1955) s. 509-517
Stanisław Michalkiewicz , Kazimierz Orzechowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry