Stile di Firenze w "Affetti spirituali" Severo Boniniego (1615)

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 28, Numer 4 (111) (1983) s. 27-63
Ewa Jaros

 

do góry