Nieznany list Melecjusza Smotryckiego (do Adama Chreptowicza)

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 102 (2004) s. 427-448
Tomasz Kempa

 

do góry