"Ostatni etap" Wandy Jakubowskiej, jako pierwszy etap polskiego kina ideologicznego

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 43(103) (2003) s. 287, 6-21
Marta Wróbel

 

do góry