Kościół w Dobrzycy : przyczynek dokumentarny do dziejów polskiego budownictwa drewnianego

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 7, Numer 1 (1939) s. 1-18
Szczęsny Dettloff

 

do góry