Austriackie cmentarze I wojny światowej w Galicji autorstwa Jana Szczepkowskiego

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia, Tom 46, Numer 3 (2001) s. 239-251
Katarzyna Chrudzimska-Uhera

 

do góry