Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 r.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 6 (2000) s. 7-16
Tadeusz Rawski

 

do góry