Godność sumienia na podstawie Konstytucji II Soboru Watykańskiego o Kościele w świecie współczesnym

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 2 (1970) s. 249-255
Władysław Poplatek

 

do góry