Gotycka przybudówka do muru cmentarnego kościoła św. Jakuba w Toruniu : próba identyfikacji pierwotnej funkcji

Rocznik Toruński, Tom 35 (2008) s. 117-139
Marian Arszyński

 

do góry