Jubileusz stulecia Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu 11-12 IX 1998

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 55, Numer 2 (2000) s. 361-362
Michał Kaczmarek

 

do góry