Feliks Michałowski (1903-1965)

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 323-324
Michał Wąsowicz

 

do góry