Sprawozdanie z konferencji "Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury"

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Tom 1, Numer 1 (2009) s. 39-41
Agata Muc

 

do góry