Ks. Jan Fijałek : Dwaj dominikanie krakowscy : Jan Biskupiec i Jan Falkenberg, Lwów 1925 : [recenzja]

Rocznik Krakowski, Tom 20 (1926) s. 172-176
Henryk Likowski, Jan Fijałek
Title of the reviewed work:
Jan Fijałek ,Dwaj dominikanie krakowscy : Jan Biskupiec i Jan Falkenberg ,Lwów : nakł. Komitetu Redakcyjnego 1925 (Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)

 

do góry