Piękno w liczbach, czyli frekwencyjny aspekt obrazowania pejzażu w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 12, Numer 1-2 (2008) s. 181-196
Dorota Lewandowska-Jaros

 

do góry