Zaopatrzenie w wodę średniowiecznej Legnicy w świetle odkryć archeologicznych

Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Tom 5 (1999) s. 129-143
Stanisław Firszt

 

do góry