Gawęda w twórczości Henryka Syski

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 1 (1987) s. 105-113
Wojciech Woźniak

 

do góry