"Regulacje prawne nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków" H. Malicki, M. Sikora, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995 : [recenzja]

Archeologia Polski Środkowowschodniej, Tom 1 (1996) s. 217-218
Halina Taras, Wojciech Taras

 

do góry