Określenia czasu w języku Drzewian połabskich. Część III. Tydzień

Slavia Occidentalis, Tom 30 (1973) s. 35-41
Janina Heydzianka-Pilatowa

 

do góry