Badania nad listą świadków na dokumentach książąt opolskich w pierwszej połowie XIII wieku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 55, Numer 2 (2000) s. 267-282
Idzi Panic

 

do góry