Bułgarka księżną opolską

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 159-183
Władysław Dziewulski

 

do góry