Zasada dyspozytywności w dawnym procesie polskim

Przegląd Historyczny, Tom 28, Numer 2 (1929) s. 183-199
Józef Rafacz

 

do góry