Tezy o ruchu : pierwszy komentarz do Bergsona

Kwartalnik Filmowy, Tom 16, Numer 1 (61) (1993/1994) s. 14-25
Gilles Deleuze , Jakub M. Godzimirski (tł.)

 

do góry