Tropy nowoczesności

Przegląd Humanistyczny, Tom 57, Numer 1(436) (2013) s. 154-157
Adela Kobelska , E. Paczoska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
E. Paczoska ,Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności ,Warszawa 2010

 

do góry