Punkty teraźniejszości i pokłady przeszłości : czwarty komentarz do Bergsona (2)

Kwartalnik Filmowy, Tom 16, Numer 6(66) (1994) s. 4-14
Gilles Deleuze

 

do góry