Zasada dobrego sąsiedztwa w Karcie Narodów Zjednoczonych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 27 (196) (1989) s. 67-87
Tadeusz Jasudowicz

 

do góry