Ochrona ofiar przestępstw w świetle wiktymologii

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 24 (156) (1985) s. 159-169
Andrzej Marek

 

do góry