"Leges sumptuariae" w rewizji toruńskiej prawa chełmińskiego - twór samodzielny czy recypowany?

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 30 (218) (1990) s. 57-68
Janusz Sondel

 

do góry