Organizacja terytorialna księstwa sandomierskiego - kasztelanie w świetle dawniejszych i nowszych badań

Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 13-35
Tomisław Giergiel

 

do góry