Reklama jako komunikat globalny

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(7) (2006) s. 45-55
Jacek Warchala

 

do góry