Dołubowo, gm. Dziadkowice, woj. białostockie. Stanowisko 1 "Kamionka"

Informator Archeologiczny : badania, Tom 10 (1976) s. 188-189
Ludgarda Długopolska

 

do góry