Dobra szlacheckie Wichulec pod Brodnicą w roku 1761

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 11, Numer 1 (1938) s. 12-22
Alfons Mańkowski

 

do góry