Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1968

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 311-312
Wacław Korta

 

do góry