O litewską koronę

Kwartalnik Historyczny, Tom 40, Numer 3 (1926)
Ludwik Kolankowski

 

do góry