Zagajenie Protektora T.N.W. Józefa hr. Potockiego.

Sprawozdanie roczne ze stanu i działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 5 (1912) s. 88-90
Józef Potocki

 

do góry