Roma et Augustus. Rzymska władza wobec społeczności prowincji w okresie Augusta

Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, Tom 49, Numer 11-12 (1994)
Lechosław Olszewski

 

do góry