Zawiła i dziwna praca o Wicie Stoszu. Na marginesie książki A. Jaegera pt. Veit Stoss und sein Geschlecht z uzupełnieniami O. Puchnera, Neustadt/Aisch 1958

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 22, Numer 1 (1960) s. 95-99
Szczęsny Dettloff

 

do góry