Pałac Tyszkiewiczów w Warszawie. Dzieje budowy i dekoracji w XVIII wieku

Rocznik Historii Sztuki, Tom 1 (1956) s. 305-368
Zygmunt Batowski

 

do góry