Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Janówku, pow. Dzierżoniów, w 1962 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 309-314
Włodzimierz Wojciechowski

 

do góry