Kaplice wschodnie kościoła cystersów w Henrykowie jako wyraz nowych zadań społecznych śląskich klasztorów mniszych w czasach baroku

Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Tom 4, Numer 4 (14) (2009) s. 30-47
Zuzanna Mikołajek

 

do góry