Vzdelávanie detí občanov Slovenskej republiky nemeckej, ukrajinskej a rusínskej národnosti

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 21 (2012) s. 307-316
Jozef Pšenak

 

do góry