Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w okresie 1990-2004 i główne czynniki determinujące

International Journal of Management and Economics, Tom 19 (2006) s. 113-136
Józef Misala, Elżbieta Siek

 

do góry