Znaczenie Szkoły Głównej warszawskiej w dziejach umysłowości i nauki polskiej

Sprawozdanie roczne ze stanu i działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 5 (1912) s. 108-131
Bronisław Chlebowski

 

do góry