Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Twórczość naukowa a wynalazczość techniczna w świetle nowszych zdobyczy nauk matematyczno-przyrodniczych

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 25 (1932) s. 157-170
M.T. Huber

 

do góry