Rzut oka na sprawę postępu technicznego w pracy większych bibliotek

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce, Tom 1 (7) (1962) s. 173-198
Edmund Józefowicz

 

do góry