Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście : odpowiedź krytykom

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 4 (52) (1998) s. 75-90
Andrzej Szahaj

 

do góry