Wielkopolska na wyrywki

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 31, Numer 1 (1963) s. 115-117
Feliks Fornalczyk , Henryk Jantos (aut. dzieła rec.), Jerzy Kułtuniak (aut. dzieła rec.), Zdzisław Romanowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Henryk Jantos, Jerzy Kułtuniak, Zdzisław Romanowski ,Ziemia gwałtownie przebudzona : reportaże ,Poznań : Wydaw. Poznańskie 1962

 

do góry