"Bibliografia polskiej archeologii pradziejowej i średniowiecznej za lata 1970-1974", oprac. Zespół Zakładu Archeologii Wielkopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 26 (1981) s. 232-233
J. Strz.

 

do góry