Jeszcze słowo o warszawskim sztycharzu Marstallerze

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 3/4 (2005) s. 259-270
Hann Widacka

 

do góry